sinna mann
:: OM STYKKET     :: SKUESPILLERE    :: PRODUKSJON    :: KONTAKT    :: SPILLELISTE    :: PRESSE    :: TAKK! 

Om stykket

Sinna mann skal på Norges turne i regi av
Forum for Barnekonvensjonen høst/vinter 2008.
Oppstart Litteraturhuset den 26. august 2008.

sinna mann

Sinna Mann er en moderne saga men her er trollet guttens pappa. Hvis han kan knekke gåten kan han beseire trollet.

Sinna mann er en håpefull forestilling om en vanskelig hverdag, basert på Gro Dahles prisbelønte barnebok med samme navn.

Egal teater har med teaterproduksjonen ønsket å finne barnets perspektiv og stemme når det foregår vold i hjemmet. Vold i hjemmet er et tabulagt tema.Med teatret som forum har vi muligheten til å bryte tausheten og snakke sammen om vold i familien.Teater Egal har som mål å gå under huden på problemet i nær relasjon med vårt publikum.
 
Forestillingen passer for voksne og barn fra 8 år og oppover. Vi har spilt forestillingen ved barne og ungdomskolen, seminar og åpne forestillinger.

En evauering med elevene er alltid et gode etter en teaterforestilling og en gyllen anledning til å bevistgjøre barna og en god øvelse i å tolke og verbalisere sin opplevelse av teaterforestillingen.På denne måten bidrar vi med dette oppropet til å nyansere problematikken og unngå at de tabloide sensasjon oppslag som media tenderer til blir det eneste forumet unge får kontakt med emnet på.Dette er en fremstilling av familiens vanskelige hverdag som er laget spesielt for å kommunisere med barn og det tydliggjøres ved at vi hele tiden befinner oss i en fiksjon hvor vi har unngått å bruke direke vold i uttrykket men er istedet gjort stilisert.
 
Noen av tilbake meldingene vi har fått er at barna aldri har vist så mye empati og engasjement etter en forestilling. Og at forestillingen er et godt verktøy til å sette ord på en problematikk som det er vanskelig å sette ord på i hjemmet og skolen.Vinterlysfestivalen!

Besøk reddesmå!

“Vold mot barn er et av samfunnets største problemer, og vi kan regne med at i hver skoleklasse i Norge finnes flere barn som lever med vold tett på livet, enten ved at de selv er utsatt for vold og krenkelser,ved at de er vitne til vold eller begge deler. Det er trolig de yngste skole barna som opplever mest vold i familien. Derfor er det viktig at de yngste skolebarna, gis kunnskap om familievold og handlingkompetanse slik at de vet hva de skal gjøre hvis det er aktuelt i deres liv.

Barneombudet har sett utdrag fra forestillingen Sinna Mann vist høst 2006 i Barne og likestillingdepartementet og lest boken til Gro Dahle.Vi vet at mange opplever boken som menigsfull og viktig og jeg vil hevde at den er meget velegnet til å hjelpe barn til å forstå dynamikken i en familie med høyt aggresjonsnivå. Forestillingen som er basert på boken gir oss enda en arena hvor dette alt for vanlige problemet kan diskuteres med barna.”

Sitat brev
Reidar Hjermann

Barneombud

“Sinna Mann er et teaterstykke som gir stemme til avmakten, volden, håpet og redningen. Forestillingen vil leve videre etter teppefall og for mange av tilskuerene ikke falle til ro før viktige forandringer i ens egen familie er forsøkt gjennomført.”

Øyvind Aschjem
Alternativ til Vold

 

 

egal teater   Nordre Bergan Gård, 3810 Gvarv   |